Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Кам’яна селищна рада» (код ЄДРПОУ: 20507741) був реорганізований і увійшов до складу Матвіївської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кам’яний старостинський округ Матвіївської громади
Запорізька область, Вільнянський район

проєкту рішення Кам’яної селищної ради «Податок на майно на 2021 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання
         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання: 
Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень .Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 01 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  плати за землю.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо селищна рада  не прийняла рішення про встановлення податку на майно, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок. 

 Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до селищного бюджету  та є його бюджето - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади селищної ради. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного  бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку громади селищної ради , селищна рада  має прийняти рішення «Про податок на майно на 2021 рік».

Причини виникнення проблеми: У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми сільської ради , а саме:

- утримання дошкільних навчальних закладів  (19942 тис. грн.);

- благоустрій (25.5 тис. грн.);

- на допомогу (1.5 тис. грн.).


Аналіз втрат до селищного бюджету

№ п/п

Назва показника

Ставка,%

Надходження у 2021 році у разі прийняття ріш.,тис. грн.

Ставка,%

Надходження у разі не прийняття рішення на 2021 рік,тис. грн.

Відхилення

тис. грн.

1

Податок на нерухоме майно

0.1

22.5

0

-

- 22,5

2

Земельний податок

0.03

12,2

0,03

12,2

 0

 

Всього

 

34.7

 

12.2

- 22,5

 

Підтвердження важливості проблеми: 

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення селищного  бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем  громади селищної ради  та покращення інфраструктури селища.

 Враховуючи, вищевикладене, Кам’яною селищною радою розробляється проект рішення „Про податок на майно на 2020» рік та публікується в засобах масової інформації

Основні групи, на які проблема справляє вплив

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава

Так

-

Суб’єкти господарювання взагалі

Так

-

Мале підприємництво

так

-


Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до ПК України є компетенцією селищної ради. 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПК України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 01 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 II. Цілі державного регулювання

 Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми: 
Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до селищного  бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до селищного  бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення селищної ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення селищної ради «Про податок на майно на 2021 рік».    Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню селищного  бюджету в можливих обсягах.       

Очікуванні втрати селищного бюджету в результаті неприйняття рішення «Про податок на майно на 2021 р. складатимуть: 22,5 тис. грн. Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення  громади селищної ради (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про податок на майно на 2021 рік» у запропонованому вигляді    Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території селищної ради  та відповідне наповнення селищного бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету громади селищної ради надійде 34,7 тис. грн., що дозволить профінансувати  частково соціальні потреби селища.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2021 рік.    За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до селищного  бюджету 107.8 тис. грн., в тому числі:

-    земельний податок – 41,6  тис. грн.

-    на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 66.2 тис .грн.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів,які розміщені на території Кам’яної селищної ради. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини селищного  бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 

Вид альтернативи     Вигоди      Витрати

Альтернатива 1:    Відсутні    Відсутні

Альтернатива 2:  

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до селищного бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості  для задоволення соціальних та інших потреб громади селищної ради

4. Вдосконалить відносини між селищною  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.    Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3:  

 1.Максимальні надходження коштів до селищного  бюджету.

 2.Спрямування надлишків на соціально - економічний розвиток    Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи:  Вигоди   Витрати

Альтернатива 1:    Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України    Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі – 12,5 тис. грн.

Альтернатива 2:    Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.
Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між селищною  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.    Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 34.7 тис. грн.

Альтернатива 3:    Вирішення більшої кількості соціальних проблем селищної ради  за рахунок  зростання дохідної частини селищного  бюджету.    Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання  
 

Показники

Великі

Середні

Малі

Разом

Кількість суб’єктів господарювання,що підлягають під дію регулювання

-

-

18

18

Питома вага групи у загальній кількості,%

0

0

100

100


Вид альтернативи:    Вигоди      Витрати

Альтернатива 1:    Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.    Витрати пов’язані лише зі сплатою земельного податку,  в сумі : 12,5 тис. грн.

Альтернатива 2:   Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів    Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3:    Відсутні.    За рахунок прийняття максимальних ставок, додаткові витрати будуть складати 107,8 тис. грн., в тому числі:

-    земельний податок –  41,6 тис. грн.

-    на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 66.2 тис. грн. Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами    

Альтернатива 1:    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання малого підприємництва 12,5 тис. грн.

Альтернатива 2: Сумарні витрати для суб’єктів господарювання малого підприємництва 34.7 тис. грн.

Альтернатива 3: Сумарні витрати для суб’єктів господарювання малого підприємництва  107.8 тис. грн.

 

        ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей                 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми).    Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки).    Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:    1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)    Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах. Очікуванні втрати селищного бюджету в результаті неприйняття рішення «Про  податок на  майно на 2021 р.» складатимуть: 22,2 тис.грн. Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення громади селищної ради (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.).

Альтернатива 2 :   3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)    Прийняття даного рішення селищної  ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території селищної  ради та відповідне наповнення селищного бюджету. До бюджету  селищної ради надійде 34.7 тис. грн. що дозволить профінансувати  частково комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива 3:    2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними).    Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. 
Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини селищного  бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого зменшення надходжень до селищного бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

Рейтинг результативності:    Вигоди     Витрати  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2    Держава: - надходження додаткових коштів до селищного бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток селищної ради 

 Громадяни:  Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.  

  Держава: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: Сплата податків за встановленими ставками .

              Суб»єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками.    Наповнення селищного бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.

Альтернатива 3    Держава: Максимальні надходження коштів до селищного бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток селищної ради 
 Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем селищної ради  за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету.

Суб’єкти господарювання: Відсутні  .

  Держава: Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ.

 Громадяни: Надмірне податкове навантаження.

Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради. Сумарні витрати, тис. грн: 107.8.    Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1  

Держава: Відсутні 
Громадяни: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

 Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України .

Держава: Відсутні 

Громадяни:  Відсутні 

Суб’єкти господарювання: Витрати:  Сумарні витрати, тис. грн. – 12,5 . 

Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

Рейтинг .Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи. Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта 

Альтернатива 2.    Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків і зборів.    Зміни до чинного законодавства:

-    Податкового кодексу України;

-    Бюджетного кодексу України;

-    Земельного кодексу України;

-    та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму ).

Альтернатива 3.    Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини селищного  бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.    Зміни до чинного законодавства:

-    Податкового кодексу України;

-    Бюджетного кодексу України;

-    Земельного кодексу України;

-   та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму).

Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків та зборів. 

Альтернатива 1.    У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.    Зміни до чинного законодавства.

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –Кам’яної селищної  раді.      

                                                                            
          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Кам’яної селищної ради, аналітичних показників Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій  області, інформації апарату виконавчого комітету Кам’яної селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих податків на майно на 2021 рік.

    Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:  

Розробка проекту рішення Кам’яної селищної ради "Про податок на майно на 2021 рік» та АРВ. 

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.
 Підготовка експертного висновку постійної  комісії  з питань соціально-економічного розвитку, фінансів,щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від ДРС України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Запропонований термін дії акта: один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта: 

У разі, якщо селищна  рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок податку на майно, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є: створення фінансових можливостей селищної  ради для задоволення соціальних та інших потреб  громади селищної ради; кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

№п/п

Назва показника

Ставка,% у разі прийняття рішення

Очікуваний обсяг надходжень ,тис.грн

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0.1

22,2

2

Земельний податок

0.03

12,5

5

Разом надходжень до місцевого бюд.

 

34.7


2    Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, -    18

3    Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту,тис. грн.    3,2

4    Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.    2

  1. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,  90 %
  2. Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:  на стенді в приміщенні Кам’яної     селищної ради і на офіційному веб-сайті Кам»яної селищної ради. 


     IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Кам’яної селищної ради. 

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:
Статистичні
- аналітичні показники  ГУ ДФС у Запорізькій області;

- апарату , виконавчого комітету Кам’яної селищної  ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом. 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування