Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Кам’яна селищна рада» (код ЄДРПОУ: 20507741) був реорганізований і увійшов до складу Матвіївської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кам’яний старостинський округ Матвіївської громади
Запорізька область, Вільнянський район

Постійні комісії

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,

фінансів та бюджету та регуляторної політики:

 

Горовецька Наталя Анатоліївна - голова комісії

Мирошник Алла Григорівна - секретар комісії

Дудник Наталія Борисівна - член комісії

Матвієнко Ганна Василівна - член комісії

Леончук Ігор Дмитрович - член комісії

 

Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності,

етики та регламенту, освіти, науки, культури, соціального

захисту населення та охорони здоров’я:

 

Тютюнник Маргарита Сергіївна - голова комісії

Сердюк Людмила Миколаївна - секретар комісії

Касабова Тетяна Іванівна - член комісії

Пестрякова Світлана Володимирівна  - член комісії

 

Постійна комісія з питань житлово - комунального комплексу, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів:

 

Бабенко Андрій Володимирович - голова комісії

Савенко Світлана Миколаївна - секретар комісії

Іщенко Валерій Дмитрович - член комісії

Бабич Олена Іванівна - член комісії

 

 Затверджено

рішенням селищної ради

від 12.11.2015р. № 4

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Кам’яної селищної ради

I. Загальні засади

         1. В своїй діяльності постійні комісії селищної ради керуються Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом роботи селищної ради, цим Положенням, іншими нормативними актами.

         2. Постійні комісії ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради.

3. Постійні комісії обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається селищною радою за поданням голови селищної ради. Інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням селищної ради, у разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний та персональний склад.

4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар селищної ради.

5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.

6. Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова селищної ради.

7. Постійна комісія не має права виступати від імені селищної ради.

II. Функції і повноваження постійних комісій

Основними функціями  постійних комісій є:

- за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань;

- за дорученням ради, голови селищної ради, або за власною ініціативою вивчають питання, відповідні профілю комісії, віднесених до відання селищної ради, виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради;

- постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції, взаємодіють з виконавчим комітетом та  об’єднаннями громадян;

- узагальнюють та систематизують пропозиції громадян, установ та організацій щодо поліпшення діяльності селищної ради;

- звертаються до установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловити свою думку 

         Постійні комісії мають право:

- запрошувати на свої засідання посадових осіб, працівників селищної ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

- здійснювати зв’язки з відповідними комісіями рад місцевого самоврядування;

- у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи;

- вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань селищної ради;

- скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках;

- делегувати своїх членів до складу делегацій для візитів до інших місцевих рад.

III. Організація роботи постійних комісій

1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голову комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісії, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції здійснюють секретарі комісій.

2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії приймають рішення і рекомендації. Рішення і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головами комісій, а в разі їх відсутності - секретарями комісій. Рішення і рекомендації постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано більшість голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені рішення надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами і секретарями комісій.

4. Рішення і рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Рішення і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України „Про звернення громадян”.

8. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

9. Члени постійних комісій зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять;

- брати участь у роботі постійних комісій,

- дотримуватися порядку на засіданнях постійних комісій,

- виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

10. Члени постійних комісій мають право:

- вносити пропозиції на розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належать до їх відання;

- брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків.

Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії.

- викласти свою окрему думку як додаток до рішення чи висновку постійної комісії.

11.Організаційне, правове, інформаційне, матеріально - технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат селищної ради.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування